กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ในวันที่ ๑-๒ ก.พ.๖๓
แผนกแพทย์ สนบ กบร ให้ การสนับสนุนด่านในการตรวจคัดกรองเทอร์โมสแกนผู้เดินทางประเทศจีน ขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
22 ม.ค.63 (0900-1200) พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ฯ จัด จนท.ให้บริการฉีดวัคซินให้กับกำลังพลร่วมฝึกหน่วยทหารมหาดเล็ก – เหล่าทัพ งป.63 สังกัด นย. (กลุ่มผู้ประเมิน และ นรจ.นย.ครั้งที่ 1วัคซินหัด-หัดเยอรมัน) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 26/01/2020 by ผู้ดูแลระบบ สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. with no comment ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. Edit
You can get more information about Slideshow CK for WordPress on WP Plugins CK
น.อ.รณยุทธ โอสถานนท์ รองผู้บังคับการ กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในข้าราชการ พื้นที่ สอ.รฝ. ประจำปี งป.63road again
When the sky is blue, the rain will come.
เมื่อ 13 ม.ค.63 0930 เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึก ทม.รอ. ณ สโมสร พัน.ร.1 รอ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล ศฝ.สอ.รฝ.ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.ศฝ.สอ.รฝ.ในวันที่ 9 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 0900-1200 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่กำลังพลร้อย.บก.พัน.บกและบริการ นย. ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อ ๐๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ สน.เรือมุกดาหาร นรข.เขตนครพนม จนท.พยาบาล สน.เรือมุกดาหาร ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรบกวน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
ใน ๒๒ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๖๐๐ จนท.เวชกรรมป้องกัน มว.พ.นรข. ทำการพ่นหมอกควัน ใน บก.นรข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ใน ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ นรข.เขตหนองคายโดย น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ๋ ผบ.หมู่เรือ ที่ ๔ และ รรก.หน.สน.เรือหนองคาย จัด จนท.พยาบาลและกำลังพลออกให้บริการและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ บ้านหินโงม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อเป็นการ ปจว./ปชส.และหาแหล่งข่าวของหน่วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตหนองคาย ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรบกวน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
ใน 23 ม.ค.63 เวลา 1100-1230 นรข.เขตเชียงราย โดย น.ท.วรภัทร แสงสุวรรณ ผบ.หมู่เรือที่ 7 รรก.หน.สน.เรือเชียงแสน จัด 1 หมู่เรือ(1 รตล.2 รจล) กำลังพล 11 นาย โดยมี ร.อ.เอกชัย บุญให้ ผค.เรือ ล.131 เป็น หน.ชุด ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การทำ CPR ช่วยเหลือผู้ตกน้ำ และการนำผู้ประสบภัยส่งกลับสายแพทย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ” ณ.ห้องประชุมปิ่นเพชร สโมสร พร. จัดโดย กสส.พร. เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63
วันที่ 28 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล อรม.อร.
วันที่ 28 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และแม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล นสร.กร. โดยมี น.อ.ทินกร กาญจนเตมีย์ รอง ผบ.นสร.กร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ รพ.รล.จักรีนฤเบศรโดยมี น.อ. สมนึก ชูวงศ์อภิชาติ ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล รล.อ่างทอง มว.เรือที่ 1 กยพ.กร.
วันที่ 30 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาล หน่วยสนับสนุนส่วนแยก ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (เกร็ดแก้ว)
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.ยก.-ขว.นรข.เขตหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.สน.เรือหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 7 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาลแผนกคลังและบริการ บก.นรข. โดย น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง ผบ.นรข. ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือธาตุพนม
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือมุกดาหาร โดยมี น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล หน.สน.เรือมุกดาหาร ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตนครพนม โดยมี น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ ผบ.นรข.เขตนครพนม ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และทีมงาน พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องพยาบาล บก.ยศ.ทร.

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

1.5

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ” ณ.ห้องประชุมปิ่นเพชร สโมสร พร. จัดโดย กสส.พร. เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63

S__15573057

วันที่ 30 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ พร. ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาล หน่วยสนับสนุนส่วนแยก ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (เกร็ดแก้ว)

S__15564971

วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ พร. ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล รล.อ่างทอง มว.เรือที่ 1 กยพ.กร.

S__15564898

วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ พร. ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ รพ.รล.จักรีนฤเบศรโดยมี น.อ. สมนึก ชูวงศ์อภิชาติ ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

TAN_2247

วันที่ ๑-๒ ก.พ.๖๓ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน

S__4825097

แผนกแพทย์ สนบ กบร ให้ การสนับสนุนด่านในการตรวจคัดกรองเทอร์โมสแกนผู้เดินทางประเทศจีน ขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

S__10379277

ใน 23 ม.ค.63 เวลา 1100-1230 นรข.เขตเชียงราย โดย น.ท.วรภัทร แสงสุวรรณ ผบ.หมู่เรือที่ 7 รรก.หน.สน.เรือเชียงแสน จัด 1 หมู่เรือ(1 รตล.2 รจล) กำลังพล 11 นาย โดยมี ร.อ.เอกชัย บุญให้ ผค.เรือ ล.131 เป็น หน.ชุด ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การทำ CPR ช่วยเหลือผู้ตกน้ำ และการนำผู้ประสบภัยส่งกลับสายแพทย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
003930
Users Today : 2
Users Yesterday : 17
This Month : 213
This Year : 674
Total Users : 3930
Total views : 9877

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628