สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๖ พ.ย.๖๓
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับดีขึ้นไป รวม ๑๐ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.๑๑ ส.ค.๖๓
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ไม่มีแพทย์ประจำ ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. รวม ๘ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.๑๑ ส.ค.๖๓
วันที่ 14 ธ.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล พัน.ร.ฉก.นย.ตราด
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 0900-1230 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.(ค่ายเทวาพิทักษ์)
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 1330-1630 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ที่ 2 พัน.ป.กจต.
วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 - 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓ น.ท.หญิง วิชชุกาจน์ มังกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กกป.พร.และคณะพร้อมด้วย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมกราบพักทหารและโรงอาหารของหน่วยฝึก กฝท.ศฝ.นย. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓
เมื่อ 21 ต.ค. 63 จนท.เวชกรรมป้องกัน ร้อย. พ. กอง สนช. กจต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย,หยอดทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ 20 ต.ค.63 พัน.ป.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้บริการทางการแพทย์โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของมว.พยาบาลที่ 2 พัน.ป.กจต.ร่วมด้วย ศปศ.61และชค.2 ทพ.นย.ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี โดยให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านแหลมใหม่ ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อยได้รับความร่วมมือด้วยดี
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.สนับสนุนจนท.พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ แผนกปฏิบัติการข่าว กปช.จต.ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการในสังกัดของ นขต.กปช.จต.ภายในค่ายตากสิน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
เมื่อ 21 ต.ค.63 มว.พ.ที่2 พัน.ป.กจต. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตเบื้องต้น(CPR) ให้แก่ กำลังพล พัน.ป.กจต ครั้งที่2 ณ ทก.พัน.ป.กจต.อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อยกำลังพลให้ความร่วมมือด้วยดี
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่กำลังพลกอง สนช.กจต.ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการชายแดนปีงป. 64 ในพื้นที่กปช.จต.ระหว่างวันที่ 26 -30 ต.ค.63 ณสโมสรซับตารี ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

2821CAC2-7693-4714-BF1F-FE57B9D5C9FC

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการบริการด้านการแพทย์ของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.64 เวลา 1330-1600 ณ ห้องประชุม พร.3

messageImage_1608533196362

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓

S__884799

วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 – 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ

48EDE0BA-0F7C-4E0C-8E51-7A9CDC988E3F

วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 1330-1630 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ที่ 2 พัน.ป.กจต.


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

63105

เมื่อ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ. กอง สนช.กจต. จัดจนท.เวชกรรมป้องกัน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน (ร้อยสล., ศปชด., ร้อย.พ., ฝูงบิน 3141, มว.สห. ) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

246310

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.สนับสนุนจนท.พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ แผนกปฏิบัติการข่าว กปช.จต.ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการในสังกัดของ นขต.กปช.จต.ภายในค่ายตากสิน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

S__32628742

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่กำลังพลกอง สนช.กจต.ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการชายแดนปีงป. 64 ในพื้นที่กปช.จต.ระหว่างวันที่ 26 -30 ต.ค.63 ณสโมสรซับตารี ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

IMG_2902

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓ น.ท.หญิง วิชชุกาจน์ มังกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กกป.พร.และคณะพร้อมด้วย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมกราบพักทหารและโรงอาหารของหน่วยฝึก กฝท.ศฝ.นย. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓


Update สถานการณ์ COVID-19


เอกสารเผยแพร่

มาตรฐานเวชระเบียนและแนวทางการบันทึก
มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ปี 2560
คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
008517
Users Today : 7
Users Yesterday : 10
This Month : 311
This Year : 311
Total Users : 8517
Views Today : 10
Total views : 18699

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628