มว.พ.ร้อยพ.สนับสนุน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.(ส่วนการรักษา)ดำเนินการพ่นULV.น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้น ARI Clinic และจุดคัดกรองCIVID-19 ของหน่วย ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
เมื่อวันที่9 เม.ย.63(0900-1100)ฝอ.นย.ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาและสำรวจพื้นที่การเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 ในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ บริเวณพื้นที่ พัน.พ.ฯและพัน.ส.พล.นย.ผลการดำเนินการเรียบร้อย
เมื่อ 091830 เม.ย.63 รพ.ฐท.พง. ทรภ.3 จัดกำลังพล รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ดำเนินการ ให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารการปฏิบัติตน และการป้องกันโรค covid 19 แก่กำลังพล ทร. ครอบครัว พลทหาร ในพื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.3
น.อ.นิยม พึ่งโต ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.พร้อมคณะ ตรวจอาคารสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคไวรัส COVID - 19 โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.ฯ กล่าวรายงานต้อนรับ บริเวณกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.ในวันที่ ๘ เม.ย.๖๓
เมื่อ 12 มี.ค.63 เวลา 0830 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการคัดกรอง COVID-19 กำลังพลฝึกเตรียมภาคใต้ ประจำปีงป.63 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำลังพลประมาณ 120 นาย ผลการดำเนินการเรียบร้อย ปกติครับ
น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหักับกำลังพล กรม สอ.2 สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม บก.กรม สอ.2ฯ ในวันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 1330
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ในวันที่ ๑-๒ ก.พ.๖๓
แผนกแพทย์ สนบ กบร ให้ การสนับสนุนด่านในการตรวจคัดกรองเทอร์โมสแกนผู้เดินทางประเทศจีน ขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
22 ม.ค.63 (0900-1200) พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ฯ จัด จนท.ให้บริการฉีดวัคซินให้กับกำลังพลร่วมฝึกหน่วยทหารมหาดเล็ก – เหล่าทัพ งป.63 สังกัด นย. (กลุ่มผู้ประเมิน และ นรจ.นย.ครั้งที่ 1วัคซินหัด-หัดเยอรมัน) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 26/01/2020 by ผู้ดูแลระบบ สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. with no comment ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. Edit
You can get more information about Slideshow CK for WordPress on WP Plugins CK
น.อ.รณยุทธ โอสถานนท์ รองผู้บังคับการ กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในข้าราชการ พื้นที่ สอ.รฝ. ประจำปี งป.63road again
When the sky is blue, the rain will come.
กสส.พร. ร่วมกับ กกป.พร. กวส.พร. และน.อ. วารินทร์ ปงกันคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จัดการประชุม ผ่าน webex meeting กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ 10 หน่วย เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม ชี้แจงมาตรการและเเนวทางต่างๆ ในการรับสถานการณ์ COVID19 ได้แก่ แนวทางการคัดกรองโรค แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรค มาตรฐานการจัด ARI clinic เเละมาตรฐาน IC สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร.เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63
วันที่ 24 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
วันที่ 25 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ สนบ.กบร.
วันที่ 26 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 สถานพยาบาลเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ” จัดโดย สปสช. ร่วมกับ กสส.พร. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 9 มี.ค. 63
อบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ”
วันที่ 7 ก.พ.63 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ” ณ ห้องประชุมปิ่นเพชร สโมสร พร. จัดโดย กสส.พร.
วันที่ 28 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล อรม.อร.
วันที่ 28 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และแม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล นสร.กร. โดยมี น.อ.ทินกร กาญจนเตมีย์ รอง ผบ.นสร.กร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ รพ.รล.จักรีนฤเบศรโดยมี น.อ. สมนึก ชูวงศ์อภิชาติ ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล รล.อ่างทอง มว.เรือที่ 1 กยพ.กร.
วันที่ 30 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาล หน่วยสนับสนุนส่วนแยก ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (เกร็ดแก้ว)
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.ยก.-ขว.นรข.เขตหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.สน.เรือหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 7 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาลแผนกคลังและบริการ บก.นรข. โดย น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง ผบ.นรข. ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือธาตุพนม
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือมุกดาหาร โดยมี น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล หน.สน.เรือมุกดาหาร ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตนครพนม โดยมี น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ ผบ.นรข.เขตนครพนม ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และทีมงาน พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องพยาบาล บก.ยศ.ทร.
วันที่ 17 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


Update สถานการณ์ COVID-19


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

B41BB139-DBAE-4D4A-8E33-1C43C3C524C0

วันที่ 7 พ.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ รพ.ปจปร.ฐท.กท.

ประชุมเบิกชดเชย Covid-19_๒๐๐๔๒๒_0049

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เรื่อง การบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยกรณี COVID-19 ในโปรแกรม e-Claim ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายในโปรแกรม e-Claim ของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบฯ จาก แผนกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กวส.พร. ณ ห้องประชุม พร.1 เมื่อ วันที่ 22 เม.ย.63

DSC01729

กสส.พร. ร่วมกับ กกป.พร. กวส.พร. และน.อ. วารินทร์ ปงกันคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จัดการประชุม ผ่าน webex meeting กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ระดับที่มีแพทย์ประจำ 10 หน่วย เพื่อสื่อสาร/ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับมาตรการ ต่างๆ ในการรับสถานการณ์ COVID 19


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

598900

เมื่อ 091830 เม.ย.63 รพ.ฐท.พง. ทรภ.3 จัดกำลังพล รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ดำเนินการ ให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารการปฏิบัติตน และการป้องกันโรค covid 19 แก่กำลังพล ทร. ครอบครัว พลทหาร ในพื้นที่ ฐท.พง.ทรภ.3

IMG_3381

เมื่อวันที่9 เม.ย.63(0900-1100)ฝอ.นย.ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณาและสำรวจพื้นที่การเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 ในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ บริเวณพื้นที่ พัน.พ.ฯและพัน.ส.พล.นย.ผลการดำเนินการเรียบร้อย

IMG_0822

น.อ.นิยม พึ่งโต ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.พร้อมคณะ ตรวจอาคารสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคไวรัส COVID – 19 โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.ฯ กล่าวรายงานต้อนรับ บริเวณกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.ในวันที่ ๘ เม.ย.๖๓

S__9224276

มว.พ.ร้อยพ.สนับสนุน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.(ส่วนการรักษา)ดำเนินการพ่นULV.น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้น ARI Clinic และจุดคัดกรองCIVID-19 ของหน่วย ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
005511
Users Today : 8
Users Yesterday : 19
This Month : 475
This Year : 2255
Total Users : 5511
Total views : 13230

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628