เมื่อ 12 มี.ค.63 เวลา 0830 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการคัดกรอง COVID-19 กำลังพลฝึกเตรียมภาคใต้ ประจำปีงป.63 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำลังพลประมาณ 120 นาย ผลการดำเนินการเรียบร้อย ปกติครับ
น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหักับกำลังพล กรม สอ.2 สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม บก.กรม สอ.2ฯ ในวันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 1330
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ในวันที่ ๑-๒ ก.พ.๖๓
แผนกแพทย์ สนบ กบร ให้ การสนับสนุนด่านในการตรวจคัดกรองเทอร์โมสแกนผู้เดินทางประเทศจีน ขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
22 ม.ค.63 (0900-1200) พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ฯ จัด จนท.ให้บริการฉีดวัคซินให้กับกำลังพลร่วมฝึกหน่วยทหารมหาดเล็ก – เหล่าทัพ งป.63 สังกัด นย. (กลุ่มผู้ประเมิน และ นรจ.นย.ครั้งที่ 1วัคซินหัด-หัดเยอรมัน) ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 26/01/2020 by ผู้ดูแลระบบ สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. with no comment ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. Edit
You can get more information about Slideshow CK for WordPress on WP Plugins CK
น.อ.รณยุทธ โอสถานนท์ รองผู้บังคับการ กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในข้าราชการ พื้นที่ สอ.รฝ. ประจำปี งป.63road again
When the sky is blue, the rain will come.
เมื่อ 13 ม.ค.63 0930 เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึก ทม.รอ. ณ สโมสร พัน.ร.1 รอ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล ศฝ.สอ.รฝ.ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.ศฝ.สอ.รฝ.ในวันที่ 9 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 0900-1200 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่กำลังพลร้อย.บก.พัน.บกและบริการ นย. ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อ ๐๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ สน.เรือมุกดาหาร นรข.เขตนครพนม จนท.พยาบาล สน.เรือมุกดาหาร ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรบกวน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
ใน ๒๒ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๖๐๐ จนท.เวชกรรมป้องกัน มว.พ.นรข. ทำการพ่นหมอกควัน ใน บก.นรข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ใน ๒๓ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ นรข.เขตหนองคายโดย น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ๋ ผบ.หมู่เรือ ที่ ๔ และ รรก.หน.สน.เรือหนองคาย จัด จนท.พยาบาลและกำลังพลออกให้บริการและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ บ้านหินโงม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อเป็นการ ปจว./ปชส.และหาแหล่งข่าวของหน่วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตหนองคาย ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรบกวน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
ใน 23 ม.ค.63 เวลา 1100-1230 นรข.เขตเชียงราย โดย น.ท.วรภัทร แสงสุวรรณ ผบ.หมู่เรือที่ 7 รรก.หน.สน.เรือเชียงแสน จัด 1 หมู่เรือ(1 รตล.2 รจล) กำลังพล 11 นาย โดยมี ร.อ.เอกชัย บุญให้ ผค.เรือ ล.131 เป็น หน.ชุด ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การทำ CPR ช่วยเหลือผู้ตกน้ำ และการนำผู้ประสบภัยส่งกลับสายแพทย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กสส.พร. ร่วมกับ กกป.พร. กวส.พร. และน.อ. วารินทร์ ปงกันคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จัดการประชุม ผ่าน webex meeting กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ 10 หน่วย เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม ชี้แจงมาตรการและเเนวทางต่างๆ ในการรับสถานการณ์ COVID19 ได้แก่ แนวทางการคัดกรองโรค แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรค มาตรฐานการจัด ARI clinic เเละมาตรฐาน IC สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร.เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63
น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง และที่รับมอบจาก น.อหญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง รวมทั้งสิ้น 33 ชิ้น ให้ รพ.รร.นร. สำหรับเตรียมรับสถานการณ์ covid 19
กสส.พร. รับมอบ face shield จำนวน 100 ชิ้น จาก น.อ.หญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง เพื่อนำไปมอบให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ต่อไป
วันที่ 24 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
วันที่ 25 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ สนบ.กบร.
วันที่ 26 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 สถานพยาบาลเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ” จัดโดย สปสช. ร่วมกับ กสส.พร. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 9 มี.ค. 63
อบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ”
วันที่ 7 ก.พ.63 พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง จก.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ” ณ ห้องประชุมปิ่นเพชร สโมสร พร. จัดโดย กสส.พร.
วันที่ 28 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล อรม.อร.
วันที่ 28 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และแม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล นสร.กร. โดยมี น.อ.ทินกร กาญจนเตมีย์ รอง ผบ.นสร.กร. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ รพ.รล.จักรีนฤเบศรโดยมี น.อ. สมนึก ชูวงศ์อภิชาติ ต้นเรือ ร.ล.จักรีนฤเบศร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 29 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ห้องพยาบาล รล.อ่างทอง มว.เรือที่ 1 กยพ.กร.
วันที่ 30 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ รวมทั้ง แม่ข่าย รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาล หน่วยสนับสนุนส่วนแยก ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (เกร็ดแก้ว)
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.ยก.-ขว.นรข.เขตหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.สน.เรือหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 7 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาลแผนกคลังและบริการ บก.นรข. โดย น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง ผบ.นรข. ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือธาตุพนม
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือมุกดาหาร โดยมี น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล หน.สน.เรือมุกดาหาร ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตนครพนม โดยมี น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ ผบ.นรข.เขตนครพนม ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และทีมงาน พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องพยาบาล บก.ยศ.ทร.
วันที่ 17 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประชาสัมพันธ์

B3BD4A3C-E50D-4157-B171-4226CC9786C9

กสส.พร. ร่วมกับ กกป.พร. กวส.พร. และน.อ. วารินทร์ ปงกันคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จัดการประชุม ผ่าน webex meeting กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ 10 หน่วย เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม ชี้แจงมาตรการและเเนวทางต่างๆ ในการรับสถานการณ์ COVID19 ได้แก่ แนวทางการคัดกรองโรค แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรค มาตรฐานการจัด ARI clinic เเละมาตรฐาน IC สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร.เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63

S__41041936

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง และที่รับมอบจาก น.อหญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง รวมทั้งสิ้น 33 ชิ้น ให้ รพ.รร.นร. สำหรับเตรียมรับสถานการณ์ covid 19

S__19021838

วันที่ 26 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. พร้อมประเมินความพร้อมของหน่วยในการรองรับสถานการณ์ covid19 ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง ให้แก่หน่วยไว้ใช้งาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

462122

๒๗ มี.ค.๖๓ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ดำเนินการแจกจ่ายมาตรการป้องกัน COVID-19 รวมทั้งการล้างมือที่ถูกต้องให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่ สอ.รฝ.

255768

26 มี.ค.63 เวลา 0830-1200 น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และคณะวิทยากรจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับกำลังพลค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

timeline_25630324_103219

รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 นำโดย น.อ.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 บรรยายให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่กำลังพล ทรภ.2 ณ ห้องประชุมสมิหลา บก.ทรภ.2 วันที่ 19/3/63

S__5636102

23 /03/63กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการตั้งจุดตรวจการคัดกรองประจำวันสำหรับผู้ที่มาใช้บริการตรวจรักษา บริเวณหน้า กองบังคับการกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
004623
Users Today : 8
Users Yesterday : 22
This Month : 138
This Year : 1367
Total Users : 4623
Total views : 11659

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628