04พ.ย.62 เวลา 0830-1200 เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. จัด จนท.และพลทหาร ให้การสนับสนุน แผนกบำบัด รพ.อาภากรฯ ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่ทหารใหม่ผลัด 3/62 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑ พ.ย.๖๒ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดแพทย์ พยาบาล พลขับ รถพยาบาล พร้อม สป.สายแพทย์ ให้การสนับสนุนงานบริการสุขภาพทหารกองประจำการ ผลัด๓/๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.พร้อมวิทยากร พัน.พ.ฯ ให้ความรู้ เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง (AED) ให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ กองพันซ่อมบำรุง กรม สน.สอ.รฝ.ณ อาคาร บก.พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ บริเวณ บก.กรม สน.สอ.รฝ. ในวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒
น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ทบทวนความรู้เรืองการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR ) และ การใช้เครื่อง AED ให้กับกำลังพล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุมศาลางูดิน กรม สน.สอ.รฝ. ในวันที่ 15 ต.ค.62
15ตค.62 ศูนย์ปฏิบัติการโรคลมเหตุร้อน นย.ให้การสนับสนุนวิธีรับน้องในหลักสูตรรบพิเศษและจู่โจม นย
วันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ แผนกแพทย์ สนบ. กบร. กร. ให้การสนับสนุนสโมสรโรตารีพลูตาหลวง ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ให้กับกำลังพล กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
วันที่ ๖ พ.ย. ๖๒ แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฝูงบิน 201
วันที่ ๕ พ.ย.๖๒เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการวางไข่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบศูนย์การฝึก สอ.รฝ.(พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ. พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ. พัน.ฝ.๓ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ.)
๕ พ.ย.๖๒ (๑๓๐๐) เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล,นย. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ชมชุน นย. หลังได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
15/11/62แผนกแพทย์ สนบ. กบร .กร .สนับสนุนการจัดอบรมเวชศาสตร์การบิน และ สอนการกู้ชีพพื้นฐานแก่ นักบิน ผู้ทำการในอากาศ และต้นหน ที่อาคารม้าแดง กบร.
15 /11/62 แผนกแพทย์ สนบ. กบร. กร.จัดการฝึกอบรมให้ความรู้โรคลมแดดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่กำลงพล ทหารใหม่ กบร.
วันอังคารที่ 19​ พ.ย.62​ เวลา 0900-1200 ข้าราชการ​ กคปอ.กบร.​ และนักศึกษาฝึกงาน​ ATC ฟังบรรยายความรู้เรื่องการกู้ชีพเบื้องตัน​ CPR การใช้เครื่อง​ AED ความรู้ทั่วไปเกี่ยว​ ความดัน​ ไขมัน​ น้ำตาล​ และเส้นเลือด​ ปิดท้ายด้วยการฝึก​ CPR และฝึกใช้เครื่อง​ AED จากทีมงานแผนกแพทย์​ สนบ.กบร.
เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.62 หมวดพยาบาลค่าจุฬาภรณ์​ร่วมกับหมวดบินฉก.นย.ภต ได้ทำการฝึกอบรมสายแพทย์ครั้งที่ 1/4 ประจำปีงปประมาณ 63 ผลการปฏิบัติเรียบร้อยดี
เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารใหม่ ผลัด๓/๖๒ กฝท.ศฝ.นย. ณ บริเวณอาคาร กฝท.ศฝ.นย.
28/11/62 แผนกแพทย์ สนบ.กบร.จัดการอบรมให้ความรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานแก่ ตม.อู่ตะเภา
เมื่อ 26 พ.ย.62 น.อ.วารินทร์ ปงกันคำ ผอ.รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยเจ็บจากการดำน้ำกับเครือข่ายทางการแพทย์ในพื้นที่จว พังงา และจว ภูเก็ต ร่วมกับกำลังพล รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 รวมทั้งหมด 40 คน
วันที่ 25 พ.ย.62 เวลา 1330 น. ที่แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ซึ่งเป็น รพ.แม่ข่าย นำโดย น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และ ประธาน คกก.ดำเนินงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ในเครือข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และกรรมการจำนวน 8 นาย ลงพื้นที่เยี่ยมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และวางแผนการดำเนินการร่วมกันใน ปี งป.63
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ สอ.รฝ.ณ ห้องประชุม บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ 11 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุม พร.1
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ 19 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุม พร.1
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ณ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 22 พ.ค. และ10 ก.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อ 29 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ 30 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ร้อย พ. กอง สนช.กจต. เมื่อ 21 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. เมื่อ 23 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.รร.นร.เมื่อ 29 เม.ย. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. เมื่อ 1 เม.ย. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ณ รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 เมื่อ 28-29 มี.ค.62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 เมื่อ 14-15 มี.ค.62
ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ หมวดพยาบาล นรข.รับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ จก.พร.และคณะ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บก.นรข.

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

S__14188565

วันที่ 2 ธ.ค. 62 0900-1200 นอ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน พร้อมทั้งแม่ข่ายจาก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.และตรวจมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน ที่ ห้องพยาบาล บก.ยศ.ทร.

S__3999162

ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ หมวดพยาบาล นรข.รับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ จก.พร.และคณะ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บก.นรข.


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

13101

วันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๓๐ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก(๑ ธ.ค.๖๒) ให้กับกำลังพลที่มาขอรับบริการด้านสุขภาพ เพื่อการรณรงค์ให้ความรู้ การแนะนำป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์ ณ บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

S__19177498

งานเวชกรรมป้องกัน พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ๑ ธ.ค.๖๒ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด 3/62 ณ หมวดพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.(ส่วนแยก เกล็ดแก้ว) ในวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒

210849

๒ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ หมวดพยาบาล นรข. จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันเอดส์โลก” โดยจัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ แก่กำลังพลใน บก.นรข. ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.นรข.

89435_0

๒๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ นรข.เขตหนองคาย โดย น.อ.ชัชวาลย์ โตรุ่ง ผบ.นรข.เขตหนองคาย มอบหมายให้ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตหนองคาย พร้อม จนท.ปจว.นรข.เขตหนองคาย จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หมู่ที่2 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย ทั้งนี้มีประชาชน เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น จำนวน ๕๗ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
002932
Users Today : 10
Users Yesterday : 14
This Month : 82
This Year : 2932
Total Users : 2932
Total views : 7920

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628