สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยใน ของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จัดโดย คณะทำงานเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย.
วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 1300-1600 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.แผนกบริการ กอง สน. นสร. กร. โดยมี น.อ.ภูษิต แสงจันทร์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน
วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน ร.1 รอ.กรม ร.1 พล.นย.
วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 – 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 1330-1630 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ที่ 2 พัน.ป.กจต.
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 0900-1230 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.(ค่ายเทวาพิทักษ์)
วันที่ 14 ธ.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล พัน.ร.ฉก.นย.ตราด
วันที่ ๙ - ๑๒ ส.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมด้วยขณะครูฝึกการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการฝึกหลักสูตรการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ในการฝึกเตรียมกำลัง สับเปลี่ยนฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ภต. ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่ ๖ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid antigen test) ครั้งที่ ๒ พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)
เมื่อวันที่ ๐๖๐๘๓๐ ส.ค.๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการคัดกรองโรค และตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ด้วยชุดทดสอบเร็ว (Antigen test kit) ครั้งที่ ๒ ให้กับทหารกองประจำการผลัด ๒/๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
วันที่ ๑ - ๒ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๒/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันที่ ๙ ก.ค.๖๔ พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เข็มที่ ๑ ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)
วันที่ ๘ ก.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)
เมื่อวันที่ ๐๗๐๘๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจสิ่งคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อ ( Rapid Ag Test ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ ให้แก่ทหารใหม่สังกัด นย. ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และ รพ.กรุงเทพจันทบุรี ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์อัญมณี และ โรงแรมแทเวิลลอร์จ จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการซักซ้อมการคัดกรองทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 (1-2 ก.ค.64) ตามแนวมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การนี้ พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผบ.ศฝ.นย. ให้การต้อนรับนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบและคณะ ตรวจความพร้อมในการซักซ้อมการรับทหารใหม่ ณ กฝท.ศฝ.นย.
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว ณ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 จนท.ประจำแผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร. และ จนท.บริษัท สยามเมด กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาสอบเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. และได้ให้คำแนะนำวิธีการส่งซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลการปฎิบัติเรียบร้อย
ันที่ ๙ มิ.ย.๖๔ พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง จก.พร. ตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการจัดตั้งหอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยมี น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ., น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. , น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมคณะ ร่วมชี้แจงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๙๐๘๓๐ เม.ย.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการคัดกรองโรคและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับพลทหารผลัด ๓/๖๓ ที่เดินทางกลับจากการเยี่ยม บิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
เมื่อวันที่ ๒๐๐๗๓๐ เม.ย.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองเวชกรรมป้องกัน ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการคัดกรองโรคและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ที่เดินทางกลับจากการเยี่ยม บิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการคัดกรองและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ กลับจากการเยี่ยมบิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔
เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
๕ ก.พ. ๖๔ ทีม JIT กกป.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส. เข้าดำเนินการสอบสวนและเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab case PUI ศฝ.สอ.รฝ.
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดการอบรม สาธิต และฝึกซ้อม การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้กับกำลังพลในหน่วย เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ก.พ.๖๔ ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

CD0EB47A-6F82-4F23-BEE5-17BFFC654CA4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๑๐-๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร ชั้น ๓

8D56015F-7827-4BEC-947D-157FF614B187

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๑เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๒๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร ชั้น ๒

256986

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมการพิจารณางบประมาณในการสนับสนุน สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๔๕-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร ชั้น ๒

1-4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาลประเภทที่รับไว้ค้างคืน ให้กับหน่วยปฐมภูมิ ทร.ระดับ L1 และแม่ข่าย รพ.หลักในสังกัด ทร.๔ แห่ง โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

IMG_8389

เมื่อวันที่ ๑๑๐๘๐๐ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือ สัตหีบ ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๑ ให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๘ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

1601496

วันที่ ๙ – ๑๒ ส.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมด้วยขณะครูฝึกการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการฝึกหลักสูตรการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ในการฝึกเตรียมกำลัง สับเปลี่ยนฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ภต. ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

NIK_8258

วันที่ ๖ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid antigen test) ครั้งที่ ๒ พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

IMG_8209

เมื่อวันที่ ๐๖๐๘๓๐ ส.ค.๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการคัดกรองโรค และตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ด้วยชุดทดสอบเร็ว (Antigen test kit) ครั้งที่ ๒ ให้กับทหารกองประจำการผลัด ๒/๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.


ข่าวประกาศ COVID-19 สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.


เอกสารเผยแพร่

แนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของก าลังพล ทร. พื้นที่ รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ พื้นที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
024162
Users Today : 87
Users Yesterday : 95
This Month : 1542
This Year : 1542
Total Users : 24162
Views Today : 1329
Total views : 131095

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628