สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ
 สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพตอบสนองทั้งทางด้านความ พร้อมของกองทัพเรือและเพื่อสวัสดิการสุขภาพแก่กําลังพลกองทัพเรือและครอบครัว กรมแพทย์ทหารเรือเล็งเห็นถึงความสําคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งเป็นด่านหน้าสัมผัสกับชุมชนอย่างใกล้ชิด จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนางานในระบบบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง


ข่าวประชาสัมพันธ์

S__14409743

กองพันพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับกำลังพลที่ไปสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการ นป.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม ศาลางูดิน กองพันพยาบาล สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 น.

timeline_25611212_164113

วันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 1600 น. น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ รอง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.สอ.รฝ. เป็นตัวแทน ผบ.พัน.พ. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก ของร้อย.พ.สย.สน.ในการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ ประจำปีงป 2562 ณ สนามฝึกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระจง)

ข่าวประกาศ

ตรวจป้อมฯ4.4.62_๑๙๐๔๑๑_0052

คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ให้ กับ รพ.ปจปร.ฐท.กท.ระดับ L1

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะจาก รพ.ทร.กท.พร. (แม่ข่าย) ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐ ...

IMG_5351

ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันรักษาฝั่งที่ 11

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันรักษาฝั่งที่ 11 ณ ...


ข่าวประกาศ

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
000063
Users Today : 9
Users Yesterday : 12
This Month : 63
This Year : 63
Total Users : 63
Total views : 456