timeline_25621128_153649

แผนกแพทย์ สนบ กบร จัดโครงการ I’m safe เข้าสำรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตามฝูงบินต่างๆ ทุก2เดือน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเกิดความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย

163397

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ สนับสนุนวิทยากรจาก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR.) กรม.ป.พล.นย ณ อาคารโรงเก็บเครื่องบินเล็ก ร้อย.ป.คปม.กรม ป.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

9497

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๒ เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารใหม่ ผลัด๓/๖๒ กฝท.ศฝ.นย. ณ บริเวณอาคาร กฝท.ศฝ.นย.

539850 - Copy

เมื่อ 26 พ.ย.62 น.อ.วารินทร์ ปงกันคำ ผอ.รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยเจ็บจากการดำน้ำกับเครือข่ายทางการแพทย์ในพื้นที่จว พังงา และจว ภูเก็ต ร่วมกับกำลังพล รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 รวมทั้งหมด 40 คน

99654

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ สอ.รฝ.ณ ห้องประชุม บก.กรม สอ.๒ สอ.รฝ.ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒

S__3999162

ในวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ หมวดพยาบาล นรข.รับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ จก.พร.และคณะ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บก.นรข.

S__3989906

วันที่ 25 พ.ย.62 เวลา 1330 น. ที่แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ซึ่งเป็น รพ.แม่ข่าย นำโดย น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และ ประธาน คกก.ดำเนินงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ในเครือข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และกรรมการจำนวน 8 นาย ลงพื้นที่เยี่ยมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และวางแผนการดำเนินการร่วมกันใน ปี งป.63

1.การพัฒนาองค์บุคคลแผนกแพทย์ : การช่วยฟื้นกู้ชีพ(บก/น้ำ), การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมเหตุร้อน 2.การสนับสนุนวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพ 3.การสนับสนุนทางการแพทย์งานเดินวิ่ง ยศ.ทร. 4.การจัดการด้านวัคซีนให้กับนักเรียนทหารและบุคลากรทางการแพทย์ ...

196204

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ ทั้งเช้า-บ่าย วิทยากรจาก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) แก่กำลังพล พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

214179

เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.62 หมวดพยาบาลค่าจุฬาภรณ์​ร่วมกับหมวดบิน ฉก.นย.ภต. ได้ทำการฝึกอบรมสายแพทย์ครั้งที่ 1/4 ประจำปีงปประมาณ 63 ผลการปฏิบัติเรียบร้อยดี