45546fb1-eea1-461e-9a53-c9993720d3a5

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๑ เมื่อ วันที่ ๖ พ.ย.๖๓

S__10903599

ใน ๑๙ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ นรข.เขตหนองคาย โดย น.ท.พิเชษฐ์ เมืองโคตร ผบ.หมู่เรือที่ ๒ และ รรก.หน.สน.เรือบึงกาฬ มอบหมายให้ จนท.พยาบาล (ทกย.สน.เรือบึงกาฬ) ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและคำแนะนำด้านสุขภาพ กับประชาชน บ.บุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 3 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

255926

๑๔ ส.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๔๐๐ สน.เรือหนองคาย นรข.เขตหนองคาย โดย น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ ผบ.หมู่เรือที่๔ และหน.สน.เรือหนองคาย จัด จนท.พยาบาล และชุด ปจว.จำนวน ๕ นาย ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ม.๘ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

241729

๑๘ ส.ค.๖๓ กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัด จนท.เวชกรรมป้องกันฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการวางไข่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.

1

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วย ดังนี้ ระดับที่มีแพทย์ประจำ ได้เเก่ รพ.รร.นร. ,ร้อย พ.กอง สนช.กจต., แผนกแพทย์ ร.ร.ชุม ...

S__7872537 - Copy - Copy

๒๓ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๒๐๐ – ๑๖๐๐ นรข.เขตหนองคาย โดย น.ท. คมสัน แช่มกระโทก หน.สน.เรือรัตนวาปี จัดชุด จนท.พยาบาล จำนวน ๒ นาย ให้การรักษาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.ดอนบก – บ.ตาลชุม ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

44654

๒๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ มว.พยาบาล บก.นรข. จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ที่มาเข้าร่วมโครงการ “กองทัพเรือรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

26945

เมื่อ 17 ก.ค.63 เวลา 1300 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.ฯ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาระหว่างหน่วยฝึก และหน่วยแพทย์ พร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอันตรายจากความร้อนในการฝึก

เมื่อ 17ก.ค.63 เวลา 1300 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.ฯ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาระหว่างหน่วยฝึก และหน่วยแพทย์ พร.พื้นที่ภาคตะวันออก เรื่องแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอันตรายจากความร้อนในการฝึก ณ หอประชุม นย. โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล ...

9872

ใน ๑๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๖๐๐ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตหนองคาย ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณบก.นรข.เขตหนองคายแสะสน.เรือศรีเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใน ๑๕ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๖๐๐ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตหนองคาย ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณบก.นรข.เขตหนองคายแสะสน.เรือศรีเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1

พัน.พ.กรม.สน.พล.นย.ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในค่ายกรมหลวงชุมพร ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ค. 63 โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ และ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ