IMG_5351

ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันรักษาฝั่งที่ 11

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันรักษาฝั่งที่ 11 ณ กองบังคับการกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ ...

IMG1

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. จัดการบรรยายความรู้ “เรื่องข้อควรทราบทางนิติเวชสำหรับพยาบาล”

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. จัดการบรรยายความรู้ "เรื่องข้อควรทราบทางนิติเวชสำหรับพยาบาล"โดยได้รับเกียรติจาก น.ท.มานะ บุญเต็ม รอง หน.กลุ่มงานพยาธิและนิติเวช รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 20 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม กอง ...

S__14409743

กองพันพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับกำลังพลที่ไปสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการ นป.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม ศาลางูดิน กองพันพยาบาล สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 น.

กองพันพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับกำลังพลที่ไปสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการ นป.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม ศาลางูดิน กองพันพยาบาล สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 น.

S__12697614

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน ณ สโมสรริมชลวี สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 1000 น.

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน ณ สโมสรริมชลวี สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 1000 น.