DSC_0079

พัน.พ.สอ.รฝ. สอน CPR เเละการใช้ AED ที่ กรม รฝ. มี ผบ.กรม รอง ผบ.กรม และข้าราชการกรมร่วมเรียน/ฝึกปฏิบัติทุกนาย ในวันที่ 17 ต.ค.62

17 ต.ค.62 พัน.พ.สอ.รฝ. สอน CPR เเละการใช้ AED ที่ กรม รฝ. มี ผบ.กรม  รอง ผบ.กรม และข้าราชการกรม ร่วมเรียน และฝึกปฏิบัติครบถ้วนทุกนาย โดยจะทยอยสอนอย่างต่อเนื่องไปจนครบทุกหน่วยและทุกนายใน สอ.รฝ. โดย พัน.พ.สอ.รฝ. สร้างทีมครู และทำแบบแผนการสอนไว้เรี ...

534942

16 ต.ค.62 พัน.สอ.22 ร่วมกับ รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 อบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กำลังพล ตามนโยบาย ผบ.ทร.ปี 63

พัน.สอ.22 ร่วมกับ จนท.รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 อบรมการกู้ชีพฉุกเฉิน CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กำลังพล ตามนโยบาย ผบ.ทร.ปี 63 การนี้ รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ได้มอบเครื่อง AED ให้กับพัน.สอ.22 ไว้ใช้ภายในหน่วย เมื่อ 16 ต.ค.62 0900-1130 ทั้งนี้ พัน.สอ.22 จะประสานกับ รพ.ฐท ...

ชุดแพทย์ 171062_๑๙๑๐๑๗_0007

17 ต.ค. 62 มว.พ.นรข. ร่วมกับ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตนครพนม และ จนท.พยาบาล สน.เรือธาตุพนม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านโพนแพง ม.1 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ใน 17 ต.ค.62 ระหว่างเวลา 0800-1200 นรข.เขตนครพนม โดย น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ ผอ.ศบภ.นรข.เขตนครพนม มอบหมายให้ จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตนครพนม พร้อมกำลังพล บก.นรข.เขตนครพนม ร่วมกับ จนท.พยาบาล นรข.และ รพ.สต.โพนแพง จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพบริการประชาชน ...

IMG_5363

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ทบทวนความรู้เรืองการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR ) และ การใช้เครื่อง AED ให้กับกำลังพล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุมศาลางูดิน กรม สน.สอ.รฝ. ในวันที่ 15 ต.ค.62

IMG_5344

วันที่ 14 ต.ค.62 จนท.พยาบาล สน.เรือธาตุพนม ทำการพ่นหมอกควัน บริเวณพื้นที่ สน.เรือธาตุพนม ณ บ.หัวบึงท่า ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

ตรวจสาร

วันที่ 9 ต.ค.62 เจ้าหน้าที่พยาบาลหมวดพยาบาล นรข. ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการ ร้อยป้องกัน จำนวน 27 นาย ผลการตรวจเป็น negative (ไม่พบสารเสพติด) ทั้งหมด

18931

ร.ต.ฐิติณัฐ จารุฐิติ ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.63 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62

17578

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ห้วงการฝึก 2 -15 กันยายน 62 โดยมี น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุน/รองผู้อำนวยการฝึกฯกล่าวรายงานพร้อมกำลังพลฝึก จำนวน111นาย ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62

IMG_5066

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.บรรยายพิเศษเรื่องPrehospital Trauma Life Support แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบจว.ชลบุรี เมื่อวันที่6 ก.ย.62