NIK_8193

วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วย น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์ พร. (เกล็ดแก้ว) รองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. , น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ

IMG_7725

เมื่อวันที่ ๑๒๐๙๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ,กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน(AAR)และเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัด ๒/๒๕๖๔ (๑-๒ ส.ค.๒๕๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

IMG_0116

วันที่ ๙ ก.ค.๖๔ พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เข็มที่ ๑ ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

IMG_0172

วันที่ ๘ ก.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

IMG_7263

เมื่อวันที่ ๐๗๐๘๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจสิ่งคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อ ( Rapid Ag Test ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ ให้แก่ทหารใหม่สังกัด นย. ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

IMG_7042-1024x683

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.กรม สน.พล.นย. พร้อมด้วย นกพ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ นยก.ขว.พัน.พัน.บก.และบริการ นย. ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสถานีฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้แก่พลทหารใหม่ผลัด 1/2564 ในวันที่ 8-9 ก.ค.64 ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.

IMG_6793-1024x683

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ รอง ผบ.นย.(1) ผู้แทน ผบ.นย. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัดที่ 1/2564 (1-2 ก.ค.64) ของ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ตามแนวมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การนี้ พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม ผบ.ศฝ.นย. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

4421-768x1024 (1)

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และ รพ.กรุงเทพจันทบุรี ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์อัญมณี และ โรงแรมแทเวิลลอร์จ จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

NIK_7954-1024x683

เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

NIK_7883-1024x683

เมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.64 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด 1/2564 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน