IMG_8389

เมื่อวันที่ ๑๑๐๘๐๐ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือ สัตหีบ ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๑ ให้แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๘ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

1601496

วันที่ ๙ – ๑๒ ส.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมด้วยขณะครูฝึกการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการฝึกหลักสูตรการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ในการฝึกเตรียมกำลัง สับเปลี่ยนฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ภต. ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

NIK_8258

วันที่ ๖ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน (Rapid antigen test) ครั้งที่ ๒ พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

IMG_8209

เมื่อวันที่ ๐๖๐๘๓๐ ส.ค.๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการคัดกรองโรค และตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ด้วยชุดทดสอบเร็ว (Antigen test kit) ครั้งที่ ๒ ให้กับทหารกองประจำการผลัด ๒/๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.

IMG_0059

วันที่ ๑ – ๒ ส.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๒/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

NIK_8193

วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วย น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์ พร. (เกล็ดแก้ว) รองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมี น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. , น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ

IMG_7725

เมื่อวันที่ ๑๒๐๙๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ,กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินประชุมทบทวนหลังปฏิบัติงาน(AAR)และเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการผลัด ๒/๒๕๖๔ (๑-๒ ส.ค.๒๕๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

IMG_0116

วันที่ ๙ ก.ค.๖๔ พล.ร.ต.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร จาก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ดำเนินการให้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เข็มที่ ๑ ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

IMG_0172

วันที่ ๘ ก.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยชุดตรวจแบบเร่งด่วน ครั้งที่ ๒ พร้อมกับตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทันทีในรายที่ได้ผลเป็นบวก ในทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว)

IMG_7263

เมื่อวันที่ ๐๗๐๘๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจสิ่งคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อ ( Rapid Ag Test ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ ให้แก่ทหารใหม่สังกัด นย. ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน