462122

๒๗ มี.ค.๖๓ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ดำเนินการแจกจ่ายมาตรการป้องกัน COVID-19 รวมทั้งการล้างมือที่ถูกต้องให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่ สอ.รฝ.

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ดำเนินการแจกจ่ายมาตรการป้องกัน COVID-19 รวมทั้งการล้างมือที่ถูกต้องให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่ สอ.รฝ.ใน ๒๗ มี.ค.๖๓ ดังนี้ ๑. สโมสรฟ้านภาวี ๒. สโมสรเทียนทะเล ๓. อาคารที่พักรับรอง (บ่อเต่า) ๔. ร้านค้า ...

255768

26 มี.ค.63 เวลา 0830-1200 น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และคณะวิทยากรจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับกำลังพลค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

timeline_25630324_103219

รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 นำโดย น.อ.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผอ.รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 บรรยายให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่กำลังพล ทรภ.2 ณ ห้องประชุมสมิหลา บก.ทรภ.2 วันที่ 19/3/63

S__5636102

23 /03/63กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการตั้งจุดตรวจการคัดกรองประจำวันสำหรับผู้ที่มาใช้บริการตรวจรักษา บริเวณหน้า กองบังคับการกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.

S__25813030

เมื่อ 12 มี.ค.63 เวลา 0830 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการคัดกรอง COVID-19 กำลังพลฝึกเตรียมภาคใต้ ประจำปีงป.63 ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี กำลังพลประมาณ 120 นาย ผลการดำเนินการเรียบร้อย ปกติครับ

timeline_20200311_184742

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหักับกำลังพล กรม สอ.2 สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม บก.กรม สอ.2ฯ ในวันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 1330

timeline_20200311_184943

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.บรรยายความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ใหักับข้าราชการสังกัด กรม รฝ.1 สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม กรม รฝ.1 ใน 9 มี.ค.63 เวลา 1330

TAN_2247

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๔/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ในวันที่ ๑-๒ ก.พ.๖๓

S__4825097

แผนกแพทย์ สนบ กบร ให้ การสนับสนุนด่านในการตรวจคัดกรองเทอร์โมสแกนผู้เดินทางประเทศจีน ขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

S__10379277

ใน 23 ม.ค.63 เวลา 1100-1230 นรข.เขตเชียงราย โดย น.ท.วรภัทร แสงสุวรรณ ผบ.หมู่เรือที่ 7 รรก.หน.สน.เรือเชียงแสน จัด 1 หมู่เรือ(1 รตล.2 รจล) กำลังพล 11 นาย โดยมี ร.อ.เอกชัย บุญให้ ผค.เรือ ล.131 เป็น หน.ชุด ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การทำ CPR ช่วยเหลือผู้ตกน้ำ และการนำผู้ประสบภัยส่งกลับสายแพทย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย