1573527603910

พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 1/63

พล.ร.ต. ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ 1/63 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประชุม ทบทวนมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน และแผนการตรวจป ...

0BBEB82C-18D8-4BC8-8F25-8742A4AA0999

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุมหน่วยเเพทย์ปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องประชุม พร.1 เมื่อ 9 ส.ค. 62

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยปฐมภูมิทร. ฝ่ายอำนวยการ พร. และ นขต.พร.ที่เกี่ยวข้อง  ...

มอบเกียรติบัตร_๑๙๐๘๑๙_0011

พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. มอบเกียรติบัตรแก่สถานพยาบาลปฐมภูมิระดับที่มีแพทย์ประจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ในปี งป.๖๒ ทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบงานสำคัญในการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม บก.พร.๓ เมื่อ วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒

499106

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2/ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/62 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.62 เเละสรุปโอกาสพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิทร.เมื่อ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1

DSC01500

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 62

แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ  เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร ...

4มิ_0.ย.62 ให้ความรู้เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน0

จัดการบรรยายให้ความรู้บุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายในเวชระเบียนฯ (Internal Auditor)เมื่อ วันที่ 4 มิ.ย. 62

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพและประธานคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จัดการบรรยายให้ความรู้บุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายในเวชระเบียนฯ (Internal Auditor)วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องประชุม พ ...

11

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ 29-30 พ.ค. 62

พัน.พ.กรม สน.พล.นย. วันที่ 29 พ.ค.ุ62 : น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)ในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าตรวจปร ...

กจต_๑๙๐๕๒๗_0003

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ร้อย พ. กอง สนช.กจต., แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. และแผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. เมื่อ 21-23 พ.ค. 62

ร้อย พ. กอง สนช.กจต. วันที่ 21 พ.ค.62 : น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ร้อย พ. กอง สนช. กจต. โดยมี ...

DSC01005

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมคณะ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. (แม่ข่าย) ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.รร.นร. โดยมี น.ท.คมรัฐ วิพุทธิกุล ผอ.รพ.รร.นร. บรรยายสรุป เมื่อ 29 เม.ย. 62

IMG_5351

ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันรักษาฝั่งที่ 11

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองพันรักษาฝั่งที่ 11 ณ กองบังคับการกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ ...