11

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ 29-30 พ.ค. 62

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

วันที่ 29 พ.ค.ุ62 :

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)ในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ พัน พ.กรม สน.พล.นย. โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.และทีมงานรับการตรวจประเมิน แม่ข่ายจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส เข้าร่วมตรวจประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะ

พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.

วันที่ 30 พ.ค.62

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)ในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ.และทีมงานรับการตรวจประเมิน แม่ข่ายจาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส เข้าร่วมตรวจประเมินและรับฟังข้อเสนอแนะ

Tags: No tags

Comments are closed.