4มิ_0.ย.62 ให้ความรู้เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน0

จัดการบรรยายให้ความรู้บุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายในเวชระเบียนฯ (Internal Auditor)เมื่อ วันที่ 4 มิ.ย. 62

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพและประธานคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จัดการบรรยายให้ความรู้บุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินภายในเวชระเบียนฯ (Internal Auditor)วันที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 0830 – 1600 ณ ห้องประชุม พล.ร.ท.สนิท โปษะกฤษณะ

Tags: No tags

Comments are closed.