แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. นำโดยว่าที่ ร.ต.หญิงคมปรียา อุปลานนท์ ร.อ.กิตชนะ จงสูงเนิน และ พ.จ.อ.หญิง รพีพรรณ ประสิทธิเวช จัดการตรวจคัดกรองสุขภาพที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖โดยตรวจสุขภาพและพัฒนาการเบื้องต้นเป็นประจำทุกเดือน

Tags: No tags

Comments are closed.