ในวันที่ 30 ก.ค. 2562 แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.จะจัดประชุมบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับชุมชน ที่แผนกแพทย์ฯ พร้อมแจกทรายอะเบท

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. ให้ความสำคัญกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยออกให้ความรู้ชุมชน แจกทรายอะเบท และพ่น fog ทั้งนี้แผนกได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยพ่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัย มีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และสอบสวนโรคไข้เลือดออกแก่กำลังพล กองบิน 2 กบร.กร.โดยในวันที่ 30 ก.ค. 2562 จะมีการประชุมใหญ่ ได้เรียนเชิญหัวหน้าแฟลตต่างๆเข้ารับฟังการบรรยายและการป้องกันไข้เลือดออกที่แผนกแพทย์ พร้อมแจกทรายอะเบท เพื่อนำไปแจกจ่ายลูกบ้านต่อไป

Tags: No tags

Comments are closed.