499106

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล หมอนวดแผนไทย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการทางการแพทย์แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานในงานกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ณ ประตูเมืองภูเก็ต

Tags: No tags

Comments are closed.