timeline_25620730_095840

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. ได้เรียนเชิญหัวหน้าแฟลตต่างๆเข้ารับฟังการบรรยายและการป้องกันไข้เลือดออกที่อาคารม้าแดง กบร. พร้อมแจกทรายอะเบท เพื่อนำไปแจกจ่ายลูกบ้านต่อไป ในวันที่ 30 ก.ค. 2562

Tags: No tags

Comments are closed.