1

แผนกแพทย์สนบ.กบร. นำโดย พันจ่าเอก สหพัฒน์ เปล่งแสง ได้รณรงค์ให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยแก่กำลังพล ราชการทัพเรือภาค1 กบร.

Tags: No tags

Comments are closed.