timeline_25620828_073935

แผนกแพทย์ สนบ กบร กร ให้การสนับสนุนการฝึกด้านการแพทย์ และให้การอบรมการกู้ชีพ ในการฝึก Sea survival ประจำปี2562 ระหว่างวันที่ 20-26/8/62 มีวัตถุประสงค์ให้นักบินและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและบก

Tags: No tags

Comments are closed.