timeline_25620904_225220

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. ให้การสนับสนุน กวตบ.พร. ในการจัดโครงการอบรมนิรภัยการบิน ครั้งที่ 2 วันที่ 4-6 ก.ย. 2562 ให้กับกำลังพลของ กบร.

Tags: No tags

Comments are closed.