S__7159866

๓๑ ต.ค.๖๒ นรข.เขตนครพนม โดย สน.เรือบ้านแพง ร่วมกับ หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านเเพง ให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน

๓๑ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ นรข.เขตนครพนม โดย สน.เรือบ้านแพง มอบหมายให้ จ.อ. ธรรมนูญ จันทิมา จนท.พยาบาล สน.เรือบ้านเเพง ร่วมกับ หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลบ้านเเพง ให้บริการตรวจและรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ.วัดโพธิ์ศรี ต.บ้านเเพง อ.บ้านเเพง จ.นครพนม โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านเเพง เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

Tags: No tags

Comments are closed.