ขอให้หน่วยปฐมภูมิ ทร.ตรวจสอบรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสอบเทียบและบำรุงรักษา งป.๖๓

Tags: No tags

Comments are closed.