S__39149590

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 สถานพยาบาลเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ” จัดโดย สปสช. ร่วมกับ กสส.พร. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 9 มี.ค. 63

Tags: No tags

Comments are closed.