สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.09 เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเบิกกรณี 1. บันทึกเบิกจ่ายกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 2. บันทึกเบิกจ่ายกรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cancer Cervical screening) ด้วยวิธี HPV DNA

สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.09 เพื่อใช้สำหรับการบันทึกเบิกกรณี

1. บันทึกเบิกจ่ายกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
2. บันทึกเบิกจ่ายกรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cancer Cervical screening) ด้วยวิธี HPV DNA Test

โดยได้วางโปรแกรมไว้ที่เว็บ e-Claim เมนูดาวน์โหลดค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารการบันทึกเบิกรณี COVID

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

Tags: No tags

Comments are closed.