ประกาศ !! แนวทางการจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PUI) และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:21:00 น.

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับกรณีการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 และกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น

ในการนี้ สปสช.ขอแจ้งแนวทางการจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Tags: No tags

Comments are closed.