S__32628742

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่กำลังพลกอง สนช.กจต.ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการชายแดนปีงป. 64 ในพื้นที่กปช.จต.ระหว่างวันที่ 26 -30 ต.ค.63 ณสโมสรซับตารี ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

Tags: No tags

Comments are closed.