63105

เมื่อ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ. กอง สนช.กจต. จัดจนท.เวชกรรมป้องกัน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน (ร้อยสล., ศปชด., ร้อย.พ., ฝูงบิน 3141, มว.สห. ) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags: No tags

Comments are closed.