รายละเอียดข่าว ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.10

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim เวอร์ชัน 2.10 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดที่เว็บ e-Claim เมนูดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มเติมการบันทึกเบิกจ่ายเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. นโยบายรัฐมนตรี (สิทธิ UC)
1) R9OPCH : ผู้ป่วยนอกรับบริการในจังหวัด เขต 9 นครราชสีมา
2) R9OPFS : ผู้ป่วยนอกรับบริการกรณีเหตุสมควร เขต 9 นครราชสีมา
3) CANCER : มะเร็งรับบริการได้ทุกที่ที่พร้อม
4) demand claim = C (Change ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิทันที)

2. บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (สิทธิ UC)
3. มะเร็ง 20 ชนิด (สิทธิประกันสังคม)
4. หมวด 7 เพิ่มการนำเข้าและแสดงผลกรณี lab catalog (สิทธิข้าราชการ)
5. หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (สิทธิข้าราชการ, อปท.)
6. ปรับเรื่องจำนวนที่เบิกยา แก้ไขให้บันทึกได้เป็นจุดทศนิยม 4 ตำแหน่ง (สิทธิข้าราชการ)
7. แก้ไขปัญหากรณี e-appeal ส่งออกไม่ได้


ดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งทีเปลี่ยนแปลและการปรับโครงสร้าง 16 แฟ้มที่นี้

ลิงค์ดาวน์โหลด


หมายเหตุ กรณี Lab catalog ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้าโปรแกรม เนื่องจากถ้าไม่มีในไฟล์ Lab catalog ของ รพ. จะไม่สามารถบันทึกรายการ lab นั้นๆ ได้ ลักษณะเดียวกันกับ Drug catalog

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tags: No tags

Comments are closed.