S__15802385-1-1024x768

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ร้อย พ.กอง สนช.กจต. จัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดให้กับห้องประชุม 1 บก กจต, ห้องรับรอง 1, 2 บก กจต, ห้องพักผ่อน, เรือนทับขุนพล, เรือน 1 ห้องทานอาหาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ค่ายตากสินฯ ตามที่ได้รับประสาน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags: No tags

Comments are closed.