NIK_7841-3-1024x683

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการจัดตั้งหอผู้ป่วยขยาย รพ.สมเด็จพระนาวเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อรองรับทหารกองประจำการผลัดใหม่ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การนี้ น.อ.ณัฐพงศ์ ปานโสภณ รอง ผบ.สอ.รฝ., น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมคณะ ร่วมชี้แจงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ ศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

Tags: No tags

Comments are closed.