8D56015F-7827-4BEC-947D-157FF614B187

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๑เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๒๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร ชั้น ๒

ed3f01d5-e0ee-4c7b-b19b-ab293d422ea2
C889173D-E626-40AB-8B2C-8477189E9158
CCA8182F-1AF1-4096-AFAE-C790961CF7E9
B7528904-C7AE-41D7-AE3E-6B13BCB3A49E
Tags: No tags

Comments are closed.