1601496

วันที่ ๙ – ๑๒ ส.ค.๖๔ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมด้วยขณะครูฝึกการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี กรมแพทย์ทหารเรือ ดำเนินการฝึกหลักสูตรการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ในการฝึกเตรียมกำลัง สับเปลี่ยนฉก.นย.ทร. ฉก.นย.ภต. ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Tags: No tags

Comments are closed.