ประกาศ !! เรื่องการใช้งานระบบ NEW ECLAIM (เพิ่มเติม)

ประกาศ !! เรื่องการใช้งานระบบ NEW ECLAIM (เพิ่มเติม)
 ประกาศโดย เดือนเพ็ญ  เมื่อ 2022-01-01 14:26:20.0เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่ สปสช. ได้มีการประชุมชี้แจงหน่วยบริการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบของ e-Claim จากระบบ offline เป็น ระบบ online (NEW ECLAIM) นั้น

ในการนี้เพื่อให้หน่วยบริการสามารถใช้งานระบบ NEW ECLAIM ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สปสช. จึงขอแจ้ง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. URL สำหรับการเข้าใช้งานระบบ คือ https://eclaim.nhso.go.th/Client

2. USER/PASSWORD สำหรับการเข้าใช้งานระบบคือ USER/PASSWORD เดิมที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานเว็บ e-Claim เดิม

3. การส่งเบิกผ่านระบบ NEW ECLAIM เป็นข้อมูลรับบริการ/จำหน่าย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ โปรแกรม e-Claim offline เดิม สามารถใช้ได้งานถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และอุทธรณ์ข้อมูล สำหรับข้อมูลที่รับบริการ/จำหน่าย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยจะไม่มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ในโปรแกรม e-Claim offline เดิมอีก

4. หน่วยบริการของเขต กทม
เดิมที่บันทึกข้อมูลเบิกผ่านโปรแกรม OPBKK และ โปรแกรม e-Claim offline นั้น สำหรับข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ต้องบันทึกเบิกในโปรแกรม NEW ECLAIM ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลบริการใน visit นั้นๆ หน่วยบริการไม่ต้องแยกบันทึกในแต่ละโปรแกรมอีก ขอให้บันทึกรวมมาใน visit เดียวและส่งในโปรแกรม NEW ECLAIM เท่านั้น หากแยกบันทึกในแต่ละโปรแกรมเช่นเดิมข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะติดซ้ำซ้อน

5. หน่วยบริการสามารถเริ่มส่งข้อมูลจริง ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : กรณีที่ยังไม่มี USER /PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ user/password เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ e-Claim ได้ที่ https://eclaim.nhso.go.th/ เลือกเมนูดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอ user/password โปรแกรม e-Claim
2. บันทึกข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง สปสช. เขตที่ท่านสังกัดอยู่ หรือ สปสช. ส่วนกลางที่ e-mail: ithelpdesk@nhso.go.th
4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกรหัส และส่งให้ทาง e-mail ที่ระบุในเอกสารต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment