IMG_5344

วันที่ 14 ต.ค.62 จนท.พยาบาล สน.เรือธาตุพนม ทำการพ่นหมอกควัน บริเวณพื้นที่ สน.เรือธาตุพนม ณ บ.หัวบึงท่า ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

ตรวจสาร

วันที่ 9 ต.ค.62 เจ้าหน้าที่พยาบาลหมวดพยาบาล นรข. ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการ ร้อยป้องกัน จำนวน 27 นาย ผลการตรวจเป็น negative (ไม่พบสารเสพติด) ทั้งหมด

18931

ร.ต.ฐิติณัฐ จารุฐิติ ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.63 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62

17578

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ห้วงการฝึก 2 -15 กันยายน 62 โดยมี น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุน/รองผู้อำนวยการฝึกฯกล่าวรายงานพร้อมกำลังพลฝึก จำนวน111นาย ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62

IMG_5066

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.บรรยายพิเศษเรื่องPrehospital Trauma Life Support แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบจว.ชลบุรี เมื่อวันที่6 ก.ย.62

timeline_25620828_073935

แผนกแพทย์ สนบ กบร กร ให้การสนับสนุนการฝึกด้านการแพทย์ และให้การอบรมการกู้ชีพ ในการฝึก Sea survival ประจำปี2562 ระหว่างวันที่ 20-26/8/62 มีวัตถุประสงค์ให้นักบินและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและบก