IMG1

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. จัดการบรรยายความรู้ “เรื่องข้อควรทราบทางนิติเวชสำหรับพยาบาล”

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. จัดการบรรยายความรู้ "เรื่องข้อควรทราบทางนิติเวชสำหรับพยาบาล"โดยได้รับเกียรติจาก น.ท.มานะ บุญเต็ม รอง หน.กลุ่มงานพยาธิและนิติเวช รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 20 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม กอง ...

S__14409743

กองพันพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับกำลังพลที่ไปสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการ นป.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม ศาลางูดิน กองพันพยาบาล สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 น.

กองพันพยาบาล จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับกำลังพลที่ไปสับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการ นป.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุม ศาลางูดิน กองพันพยาบาล สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 0900 น.

S__12697614

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน ณ สโมสรริมชลวี สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 1000 น.

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน ณ สโมสรริมชลวี สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 1000 น.

8397

เกศาสานใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อ ๒๒๐๘๐๐ ธ.ค. ๖๑ ชป.กร.กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ ฉก.นย.ทร.๓๓ พบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านบูเเกะยามู ม.๖  ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส บริการตัดผมให้นักเรียน และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ เด็กนักเ ...

timeline_25611212_164113

วันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 1600 น. น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ รอง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.สอ.รฝ. เป็นตัวแทน ผบ.พัน.พ. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก ของร้อย.พ.สย.สน.ในการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ ประจำปีงป 2562 ณ สนามฝึกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระจง)

วันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 1600 น. น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ รอง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.สอ.รฝ. เป็นตัวแทน ผบ.พัน.พ. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก ของร้อย.พ.สย.สน.ในการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ ประจำปีงป 2562 ณ สนามฝึกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ (หนองกระจง)

timeline_25611210_114506

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกำลังพลร่วมงานปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เป็นระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร จุดเริ่มต้นพระประแดงอาเขต – วงเวียนใหญ่ เมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  จัดกำลังพลร่วมงานปั่นจักรยาน “อุ่นไอรัก  คลายความหนาว” เป็นระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร จุดเริ่มต้นพระประแดงอาเขต – วงเวียนใหญ่  เมื่อ วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

timeline_25611203_175307

วันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 1300 – 1500 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.แนะนำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพล พัน.สอ.12ฯ

วันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 1300 - 1500  จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.แนะนำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพล พัน.สอ.12ฯ

2 (Medium)

น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน.พ.ฯ ผลัดที่ 4/58 และผลัดที่ 4/59 (ลดสิทธิ์) จำนวน 20 นาย

IMG_0069 (Medium)

25 ม.ค. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน.พ.ฯ ผลัดที่ 4/58 และผลัดที่ 4/59 (ลดสิทธิ์) จำนวน 20 นาย

1 (Medium)

1 ก.พ. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก(ฺBMI) แก่ข้าราชการ พัน.พ.ฯ

1 ก.พ. 61 น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก(ฺBMI) แก่ข้าราชการ พัน.พ.ฯ